A Programról

A Magyar Diáksport Szövetségről

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) missziójának középpontjában egy egészséges generáció áll, így a szövetség minden tevékenységét ezen filozófia köré szervezi. Azért dolgozunk, hogy a lehető legtöbb iskolában alakuljon ki az egészségtudatosságot középpontba helyező közösségi kultúra, és a lehető legtöbb szereplő - a gyerekektől kezdve, a szülőkön és a pedagógusokon át az intézményvezetőkig és intézményfenntartókig - tegye meg a tőle telhető legtöbbet azért, hogy a gyerekek elvégezzék azt a legalább heti 60 percnyi közepes-erős intenzitású testmozgást, amit az Egészségügyi Világszervezet, a WHO javasol.
Az iskolai testnevelés és a diáksport meghatározó, de nem egyedüli szereplői a tanítók és a testnevelő tanárok, akik élvezetes és magas presztízsű testnevelés órákkal és iskolai mozgásprogramokkal járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése az iskolai élet középpontjába kerüljön, ezáltal a családok életében is témává váljon, és komoly hangsúlyt kapjon.
Az MDSZ mindezt tudományos kutatásokkal és eredményekkel, valamint gyakorlati, módszertani fejlesztésekkel, projektekkel, programokkal és javaslatcsomagokkal támogatja.

A szövetség éppen ezért fejlesztette ki az iskolai fizikai állapotfelmérés országosan egységes módszerét és pedagógiai eszközét, a NETFIT®-et, amely immáron negyedik éve szolgál érdemi, használható és hasznosítható adatokkal és információkkal a magyar tanulók egészségközpontú fittségi állapotáról. A NETFIT® segítség és eszköz ahhoz, hogy – elsősorban – a gyerekek és szüleik, azaz a családok, valamint az iskolákban dolgozó pedagógusok között érdemi kapcsolat, hálózat alakuljon ki, és értékes eszmecsere kezdődjön a diákok egyéni egészségfejlesztési útvonalairól, és az iskolai pedagógiai programok, helyi tantervek szintjén, vagy akár a családi körben jelentkező teendőkről.

Az iskolai mozgásprogramok színesítése a legtöbbször alulról szerveződően történik meg, de sokat segíthet az iskolai kultúra fejlesztésben egy-egy kampányhoz, hazai vagy nemzetközi kezdeményezéshez, mozgalomhoz történő csatlakozás.
Az MDSZ éppen ezért találta ki egy évtizeddel ezelőtt a diáksportnapot, amely egy egyszerű és közérthető üzenettel és tartalommal: egy 120 perces iskolai sportprogram megvalósítására, valamint az adott évszámnak megfelelő futótáv teljesítésére vonatkozó felhívással irányítja rá a figyelmet a rendszeres fizikai aktivitás fontosságára.

A szövetség nemzetközi fejlesztéseinek köszönhetően a Magyar Diáksport Napja mára az Európai Sporthét (European Week of Sport) egyik legsikeresebb kontinentális eseménysorozata lett European School Sport Day® (ESSD) néven.
Az Európai Diáksport Napja 2017-ben Európa 26 országának 2 millió diákját szólította meg és érte el, az MDSZ célja pedig az, hogy az európai iskolák minden év szeptemberének utolsó péntekén a sportot és a mozgást válasszák eszközül ahhoz, hogy megmutassák: a testmozgás összeköt minket.

A European School Sport Day® idén, 2018-ban az élmény- és játékközpontú, örömteli mozgásprogramokra, azaz a grassroots sport megközelítésre fókuszál.

Az "Egy cipőben járunk" programról

Az MDSZ „Egy cipőben járunk” c. társadalmi felelősségvállalási programjának fő célkitűzése, hogy a 2018-as Európai Diáksport Napján hívja fel a figyelmet arra, hogy a sportolásban ugyanolyan fontos az egyenlő esélyek biztosítása, mint az élet bármely más területén. A szövetség számára ugyanis kulcsfontosságú, hogy minden diák átélhesse a mozgás örömét, ezáltal a sport az életük részévé, a rendszeres fizikai aktivitás pedig életformájukká váljon, mert misszióját így valósíthatja meg.

Az MDSZ számára minden gyerek, minden tanuló fontos, függetlenül attól, hogy faluban vagy városban, jó, vagy rosszabb anyagi körülmények között élő családokban él.

Az elmúlt három lezárt tanév NETFIT® eredményei ugyanakkor rámutatnak arra, hogy erős összefüggés van az egyes országrészek, régiók, térségek (járások) gazdasági fejlettsége és az ott élő gyermekek, tanulók fittségi mutatói, eredményei között. Az adatok alapján ugyanis kirajzolódik az a mintázat, hogy a kevésbé fejlett térségekben, településeken élő, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek fittségi állapota fokozottabb fejlesztést igényel, mint azon tanulók esetében, akik jobb feltételek, vagy családi jövedelmi viszonyok mentén élhetik mindennapjaikat. Ez azt jelenti, hogy ezek a diákok nagyobb eséllyel találkoznak felnőttként életmódbetegségekkel, mint az e tekintetben kedvezőbb helyzetben lévő térségekben, településeken élő társaik.

Éppen ezért döntött úgy az MDSZ, hogy a diáksportnapon – amely önmagában is ráirányítja a figyelmet a sporton keresztül az iskolákra és a diákokra – egy társadalmi felelőségvállalási akciót indít útjára és szervez meg.
A kezdeményezés lényege egy olyan sportcipő-gyűjtési aktivitás elindítása, amely a nehéz körülmények között élő gyermekek, tanulók mindennapos testnevelését, testmozgását és sportolását segíti.

A program keretében az MDSZ célja, hogy új, jó minőségű sportcipőket gyűjtsön és juttasson el a nehéz körülmények között vagy, kevésbé fejlett térségekben élő, ezért kedvezőtlenebb fittségi állapotú gyermekeknek, hiszen e tanulók családjai számára az egyik legnagyobb anyagi terhet a sportszerek, sportfelszerelések megvásárlása jelenti, ha a testmozgásról van szó.
A sportcipőkkel együtt egy-egy személyre szóló, a cipőfűzőhöz kötött rövid üzenetet is eljuttatunk a gyerekeknek, melyeken a programba bekapcsolódó, adományozók, közismert személyiségek küldenek biztató, motiváló üzeneteket a gyerekeknek.

Az „Egy cipőben járunk!” program indulásának bejelentését 2018. szeptember 28-ra időzítettük azért, hogy az Európai Diáksport Napja magyarországi eseménysorozatának budapesti kiemelt eseményén ezzel a szimbolikus gesztussal is felhívjuk a figyelmet a diákok élethosszig tartó rendszeres testmozgásra ösztönzésének fontosságára.